• Закон України «Про освіту»
 • Закон України « Про загальну середню освіту»
 • Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»
 • Закон України «Про мови»
 • Закон України «Про відпустки»
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст , структуру і 12 – річний термін навчання»
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про запровадження 12 – бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»
 • Постанова Головного державного санітарного лікаря України «Державні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»
 • Державні програми
 • Типові навчальні плани
 • Нормативно-правова база проведення державної підсумкової атестації
 • Інформаційно-методична база впровадження профільного навчання.
 • Положення про навчальні кабінети
 • Програмно-методичне забезпечення атестації закладу
 • Положення про фізичне виховання в загальноосвітніх закладах
 • Положення про Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»