Перелік документів для зарахування в 1 клас:
1.        

Заява батьків (бланк в закладі).

2.

Медична довідка за формою №086 - 1/0 - не пізніше 01 вересня. Довідка про щеплення.

3. Копія свідоцтва про народження дитини
4. 2 фотокартки дитини 3*4 (для особової справи).
5. Файл.
6. Копія документа, який підтверджує соціальний статус дитини.
7. Документ, який підтверджує право на першочергове зарахування до закладу (наказ МОН України №367 від 16.04.2018 року)