Прозорість та відкритість діяльності закладу

 

Статут закладу та ліцензія на право провадження освітньої діяльності

Кадровий склад закладу

Освітня програма закладу

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Фактична кількість осіб, що навчаються в закладі

Мова (мови) освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Фінансування закладу, інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

Стратегія розвитку

Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Правила поведінки здобувачів освіти в закладі

Інформаційна політика Гуманітарного ліцею в умовах воєнного стану