ЄДИНІ ВИМОГИ

в Гуманітарному ліцеї Олександрійської міської ради Кіровоградської області

1.  У закладі діють Єдині вимоги щодо організації навчально-виховної роботи, які поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу працівників закладу. Гості та сторонні особи дотримуються цих вимог під час відвідування школи, її території. Виконання учнями цих вимог аналізується на класних,

батьківських зборах, може розглядатися на засіданнях органів самоврядування закладу  або адміністрацією. Єдині вимоги узгоджуються з Радою закладу та затверджуються наказом директора.

2. Під час навчально-виховного процесу:   

1) учні зобов'язані оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

2) учні приходять до школи за 10-15 хвилин до першого дзвоника. Робочий день розпочинається фізкультурною зарядкою о 7.55. Навчальні заняття починаються о 8.00 і проходять відповідно до розкладу, в якому відображено час початку та закінчення уроків. Учні зобов'язані знаходитися близько класу до початку занять не пізніше, ніж за 5 хвилин до початку уроку. У випадку запізнення до початку занять учень в той же день зобов'язаний дати пояснення класному керівникові, або черговому адміністратору, надати щоденник для зауваження;

3) вхід до закладу не є вільним. Стороння особа, батьки доповідають про свої наміри черговому працівнику закладу, який  допомагає вирішити їх питання;

4) батьки або особи, які приводять учнів до закладу, залишають їх у вестибюлі. Учнів 1-4 класів до класних кімнат супроводжують вчителі або чергові учні. Учнів 1-х класів (І чверть) супроводжують до класу батьки;

5) під час першого уроку соціальний педагог здає інформацію в письмовому вигляді в приймальню про відсутніх на уроці. Учні зобов'язані відвідувати всі уроки і обов'язкові заходи. Поважними причинами відсутності на уроках можуть вважатися:

-  хвороба, факт якої завірений довідкою медичної установи;

-  офіційне лікарське направлення до медичної установи для проходження амбулаторного лікування, обстеження і т.д. з відміткою реєстратури;

-  повістка про відвідування військкомату або проходження медкомісії;

-  участь в обласних і міських олімпіадах, змаганнях, концертах з попереднім поданням офіційного повідомлення.          

Всі перераховані вище документи повинні надаватися класному керівникові в день виходу учня на заняття. Заяви батьків про заплановані поїздки учнів завчасно подаються на ім'я директора закладу. У разі пропуску занять і обов'язкових заходів без наявності на те в учня поважних причин, класний керівник і керівництво школи мають право застосувати до учня адміністративні заходи впливу;

6) якщо учню необхідно піти додому раніше закінчення занять з причини нездужання, він зобов'язаний взяти дозвіл у медичному кабінеті; якщо за сімейними обставинами - у класного керівника. В обох випадках учні не можуть покинути приміщення закладу без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють.

7) про відсутність учня на уроці батьки повинні повідомити класного керівника до початку навчальних занять;

8) відсутність учня на уроці не звільняє його від засвоєння навчального предмета самостійно;

9) учні, які в даний момент за станом здоров'я не можуть займатися фізичними вправами, зобов'язані бути присутніми на уроці фізкультури в спортивній формі та взутті, спостерігаючи за ходом заняття, слухати пояснення вчителя;

10)  учні повинні дотримуватися наступних правил ввічливості:                  

ü  Заходити у клас по першому дзвонику на урок, по другому починається урок.          

ü  Підводитися, коли до класу входить вчитель, доросла людина й сідати, якщо дозволено.

ü  Вітати вчителя, дорослих у класі стоячи.                                                

ü  Вітатися з  усіма дорослими.                                                                                

ü  Після слів вчителя «Урок закінчено» прибирати в портфель свої речі, приводити в порядок своє місце для наступного класу.                     

ü  Поважати працю технічних працівників.               

11) у кожному класі класним керівником призначаються чергові, в обов'язки яких входить підтримка чистоти в класі;

12) забороняється палити, розпивати спиртні напої, вживати наркотичні та токсичні речовини, знаходитися на території школи у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, зневажливо ставитися до зауважень співробітників школи, без дозволу входити в службові приміщення, не призначені для відвідування учнями;

13) учні не запрошують до закладу друзів і знайомих під час навчального процесу.

14) забороняється вживання нецензурних слів при спілкуванні;

15) учні не повинні своїми діями завдавати матеріальної шкоди майну, меблям і обладнанню закладу. Завдані матеріальні збитки повністю відшкодовуються батьками учня, який провинився, в терміни, зазначені адміністрацією;

16) не дозволяється в навчальний час користуватися мобільним телефоном;

17) під час уроку на парті учня повинні бути підручник з предмету, зошит, щоденник (за потребою) та навчальне приладдя, необхідне для даного уроку;

18)  щоденник учнів ведеться охайно, систематично заповнюється на наступний тиждень і подається за вимогою тільки вчителя, класного керівника, адміністрації закладу, черговому вчителю. Нормою поведінки учнів є самостійне подання щоденника батькам щотижнево.

19) в буфеті, їдальні учні поводяться чемно, обслуговуються по черзі;

20) учитель супроводжує учнів класу з останнього уроку до гардеробу і слідкує за порядком.

21)  під час проведення позакласних заходів:                                                      

 • Учні на загальношкільні заходи приходять до зали у супроводі класного керівника чи вчителя, який проводив урок, і з ним також залишають залу;                                        
 • Учні не повинні заважати діям на сцені, виходити під час виступу.       
 • Дотримуватися норм етикету та правил поведінки.                                
 • Під час виїзних заходів учні зобов'язані обов’язково виконувати правила поведінки в громадських місцях і розпорядження відповідального за захід.            

22) зовнішній вигляд учнів:                                                                                   

 • Учні зобов'язані відвідувати школу в костюмі ділового стилю, мати змінне взуття.
 • Учні не повинні носити прикраси, які заважають їм і відволікають увагу на уроці.
 • На уроках інформатики учні мають бути у змінному взутті або бахілах.
 • На уроки фізкультури учні приходять у спортивній формі.                                           
 • На уроках трудового навчання учні повинні бути у спецодязі (халат - хлопці, косинка, фартух – дівчата).                                                                       
 • На суботники та інші трудові справи учні приходять у робочому одязі. 
 • Помірне користування косметикою дівчат починається з 9 класу. Вбранням різних молодіжних напрямків учні користуються поза навчально-виховним процесом.
 • Учням не дозволяється ходити по школі, перебувати в кабінетах у верхньому одязі і головних  уборах,  за  виключенням  випадків,  коли  температура  в  приміщенні нижче 15 градусів.                                               

23) Батьки:                                                                                                         

 • Батьки або законні представники учня вимагають від дітей виконання єдиних вимог.
 • Стежать за навчальними результатами своєї дитини, засвідчують своїм підписом факт ознайомлення з записами в щоденнику щотижнево.                       
 • Мають право на отримання інформації, що стосується оцінювання навчання, поведінки їх дитини в школі.                                                           
 • Батьки можуть перебувати на уроці тільки з дозволу адміністрації.
 • Батьки в школі можуть з'ясовувати окремі питання з іншими дітьми (не зі своєю дитиною) тільки в присутності класного керівника учня або вчителя-предметника.

Для надання допомоги батькам, проведення консультацій для батьків 1-4 класів встановлено батьківський день - п'ятниця.