Я-п’ятикласник!

2 та 3 листопада відбулась зустріч учнів п’ятих класів з практичним психологом закладу щодо актуальних питань адаптаційного періоду. Переступаючи поріг школи, дитина увесь час адаптується: до дітей, вчителів, уроків, нового режиму дня. Адаптація дитини до навчання в середній школі відбувається не одразу. Це досить тривалий процес, пов’язаний зі значним навантаженням на всі системи організму. Більшість дітей переживає перехід в основну школу як важливий крок у своєму житті.

Що ж може викликати стрес у п’ятикласників? Різкі зміни умов навчання, різноманітні та більш ускладнені вимоги і як результат зниження рівня навчальних досягнень та мотивації. Усі зазначені причини найчастіше виступають не ізольовано, поєднуючись у досить складні комбінації, і потребують зазвичай спільної активної роботи педагогів, батьків, психологів і безпосередньо самих учнів.