Прозорість та відкритість діяльності закладу

 

Статут закладу та ліцензія на право провадження освітньої діяльності

Кадровий склад закладу

Освітня програма закладу

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Фактична кількість осіб, що навчаються в закладі

Мова (мови) освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Фінансування закладу

Стратегія розвитку

Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Про внутрішню систему забезпечення якості освіти